Oferta

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • miejsce pobytu dziecka
 • rozdzielność majątkowa
 • zaspokojenie potrzeb rodziny
Prawo karne

Prawo karne
(w zakresie okołorozstaniowym)

 • uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
 • uprowadzenie małoletniego
 • nękanie, groźba karalna
 • podsłuch
 • znęcanie się
 • przywłaszczenie
 • zgwałcenie, utrwalenie wizerunku nagiej osoby
 • naruszenie nietykalności cielesnej
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
Prawo cywylne

Prawo cywilne

 • eksmisja
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ochrona dóbr osobistych
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • niegodność dziedziczenia
Sporządzanie umów

Sporządzanie umów

 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa o roboty budowlane
Obsługa

Obsługa firm

 • wezwanie do zapłaty
 • windykacja należności
 • negocjacje
 • postępowanie egzekucyjne
 • sporządzanie umów
 • bieżące doradztwo
Karolina Rzeczkowska

Gdzie mogę pomóc

Prowadzę sprawy przede wszystkim w województwie:

 • pomorskim (Gdynia, Gdańsk, Sopot, Słupsk)
 • warmińsko-mazurskim (Olsztyn, Ostróda, Elbląg)
 • północne mazowsze (Mława i okolice)