Szkolenia

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami – PIT i VAT

Program:

  • Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Zwolnienia z podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 i 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego
  • Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
  • Podsumowanie